0761 727485

Termeni și condiții  |  GDPR  |  Module cookies

Acces Site www.doby.ro

Website-ul www.doby.ro este proprietatea S.C. DOBY SYSTEM C&C SRL, punct de lucru București, Șos. Giurgiului, Nr. 258A, având Codul Unic de Înregistrare 29976300 și Numărul de Ordine în Registrul Comerțului J10/237/2012. Prezentul document stabilește termenii și condițiile în care poate folosi situl www.doby.ro denumit în continuare „site” precum și Clauzele speciale / Limita de răspundere pentru serviciile prestate de Doby Spălătorie Covoare împreună cu MODUL de Prelucrare a datelor cu caracter personal.

Acuratețea, Integralitatea Și Actualitatea Informației Doby - Spălătorie Covoare București

Cu toate ca depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratetea si integralitatea informatiei de pe acest website, nu ne asumam responsabilitatea daca informatiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastra risc. Sunteti de acord ca este responsabilitatea dumneavoastra de a monitoriza orice modificari ale materialului si informatiilor de pe acest site.

SERVICII | Doby Spalatorie Covoare Bucuresti

Doby pune la dispozitia clientilor sai servicii de Spalatorie covoare. Serviciile Doby se adreseaza clientilor persoane fizice precum si clientilor persoane juridice. Serviciul de transport precum si alte servicii suplimentare (spalare speciala, tratamente covoare, rularea / strangerea covoarelor, festonare / surfilare covoare, etc) sunt puse la dispozitia clientilor pe baza de programare prealabila.

Transport / Livrare Doby - Spălătorie Covoare București

Transportul este asigurat GRATUIT pe toata raza Municipiului Bucuresti si CONTRA COST in zona ILFOV. Taxa de transport pentru zona Ilfov poate varia in functie de numarul de Km parcusi pana la locatia covoarelor, dar nu mai mica de 30 lei. Livrarea covoarelor se face in conditiile stabilite de comun acord cu clientul sau reprezentantul clientului si nu poate fi mai putin de 48 ore de la data de colectare a covoarelor. Cazurile de livrare a covoarelor spalate in mai putin de 48 ore sunt considerate exceptii si sunt putatoare de costuri suplimentare respectiv taxa de urgenta, in cuantum stabilit in functie de zona de colectare, perioada zilei, etc.

Clauze Speciale / Limita De Raspundere Doby - Spălătorie Covoare București

1. Covoarele date spre spalare care nu poseda eticheta cu recomandari de intretinere ale firmei producatoare, se primesc pentru prelucrare / spalare numai pe riscul clientului.

2. In cazul in care covoarele se deterioreaza din cauza unor vicii ascunse / defectiuni provenite din insuficienta rezistenta a urzelii, festonului (cusatura de pe margine) sau a altor parti componente ale covorului, Doby Spalatorie Covoare nu raspunde pentru daunele cauzate. Covoarele se proceseaza cu acordul clientului.

3. Clientul are obligatia de a transmite detalii necesare asupra starii fizice a covoarelor ce urmeaza a fi spalate printre care enumeram: stadiul de degradare, deficiente de orice tip, existenta petelor precum si originea acestora, alte informatii necesare procesarii corecte a covoarelor predate spre spalare.

4. Doby Spalatorie Covoare Bucuresti se obliga: - sa preia si sa masoare covoarele ce urmeaza a fi spalate; masurarea covoarelor se efectueaza la hala; - sa transmita un termen de livrare al covoarelor spalate; - sa asigure clientului serviciile de spalare covoare la un standard calitativ corespunzator; - sa ia in considerare si sa inlature deficientele sesizate in scris sau verbal de catre client sau reprezentatii legali ai clientului, daca acestea sunt corect identificate; - informeaza in timp util clientul despre eventualele modificari survenite din motive neprevazute care ar putea modifica termenul de livrare al covoarelor spalate.

5. In ceea ce priveste uzura covoarelor: ambele parti recunosc in principiu un grad de uzura de 20 % fata de conditia initiala a covorului preluat in vederea spalarii.Confidentialitate Doby - Spălătorie Covoare BucureștiConform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Doby Spalatorie covoare Bucuresti are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru / reprezentant al familiei dumneavoastra.

TERMENI

Spalat Covoare Doby - Spălătorie Covoare BucureștiPrin spalare covoare se intelege folosirea de utilaje mecanice de spalare a covoarelor pe baza de apa si detergenti.
Festonare covoare Doby - Spălătorie Covoare BucureștiIntarierea marginii unui covor cu o cusatura deasa pentru a impiedica destramarea marginii covorului.


Bon comanda Doby - Spălătorie Covoare București

Reprezinta dovada colectarii covoarelor in vederea festonarii sau spalarii acestora si contine: numele si prenumele clientului, numar de telefon, data de colectare a covoarelor pentru spalat, adresa de unde se face colectarea, data de livrare, interval orar de principiu, datele de identificare ale persoanelor care executa colectare, masina cu care sa face colectarea covoarelor, observatii suplimentare, conditii de spalare a covoarelor la Doby Spalatorie Covoare Bucuresti.

Tansport covoare Doby - Spălătorie Covoare București

Prin transport se intelege preluarea covoarelor de la locatia clientului (sediu, apartament, gospodarie, etc). Transportul covoarelor nu presupune si strangerea sau rularea acestora, acesta fiind considerat serviciu suplimentar si este posibila taxarea suplimentara a acestora.


Termeni și condiții Doby | Spălătorie Covoare București


1. Acces site www.doby.ro

Website-ul www.doby.ro este proprietatea S.C. DOBY SYSTEM C&C SRL, punct de lucru București, Șos. Giurgiului, Nr. 258A, având Codul Unic de Înregistrare RO 29976300 și numărul de Ordine în Registrul Comerțului J10/237/2012. Prezentul document stabilește termenii și condițiile în care poate folosi situl www.curatatoriecovoarebucuresti.com denumit în continuare „site” precum și Clauzele speciale / Limita de răspundere pentru serviciile prestate de Doby Spălătorie Covoare. Link-urile de pe site-ul Grupului Doby vă pot trimite în afara rețelei și sistemelor Grupului Doby, iar Grupul Doby nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor terțe site-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credință și Grupul Doby nu poate fi considerat responsabil pentru nici o schimbare ulterioară în alte uri ale căror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricărei trimiteri către alte site-uri nu implică susținerea acestora de către Grupul Doby. Vă recomandăm să citiți cu atenție notele legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte site-uri pe care le vizitați.

2. Acuratețea, integralitatea și actualitatea informației

Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației de pe acest site, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest site se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și informațiilor de pe acest site. Grupul Doby și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui site nu vor avea nici o responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui site sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest site este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

3. Servicii Doby | Spălătorie Covoare București

Grupul Doby asigură în mod exclusiv servicii de spălătorie covoare cu colectare și livrare la domiciliu / sediu. Serviciile de spălătorie covoare se adresează personelor fizice cât și persoanelor juridice. Serviciile de spălătorie covoare sunt puse la dispoziția clienților numai pe bază de programare. Programările se pot efectua prin următoarele metode, toate având nevoie de furnizarea din partea dumneavoastră a unor date cu caracter personal:
Comandă telefonică la unul din numerele de telefon prezentate în pagina de contact
Comandă online prin formularul prezent pe pagina de contact
Comandă prin mesaj cu ajutorul aplicației messenger
Comandă prin mesaj cu ajutorul aplicației whatsapp
Programările sunt onorate în ordinea primirii (după principiul primul venit primul servit) și în funcție de capacitatea de procesare și transport (în anumite perioade ale anului comenzile pot ajunge să fie onorate și la distanță de o săptămână față de momentul plasării comenzii, indiferent prin ce metodă aceasta ar plasată).
Programarea presupune stabilirea unei zile de colectare și livrare a covoarelor spălate precum și stabilirea unui interval orar de colectare a covoarelor.

4. Preluare covoare / măsurători / plata serviciilor

Covoarele se preiau la data programată și în intervalul orar transmis. Preluarea covoarelor se face pe baza unui bon de comandă tipizat, emis și tipărit de Doby Spălătorie Covoare, bon de comandă care conține datele de identificare ale clientului, număr de telefon, adresă de colectare covoare, observații, datele de identificare ale societății noastre împreună cu datele de identificare ale delegatului societății noastre și ale mașinii cu care se face colectare covoarelor dumneavoastră.Măsurarea covoarelor se efectuează la punctul de lucru sau la sediul societății și presupune înmulțirea lungimii cu lățimea covorului de spălat, indiferent de forma covorului (rotund, pătrat, oval).Plata serviciilor se face la livrarea covoarelor pe baza unei note de plată și a bonului fiscal sau a facturii (atunci când aceasta a fost solicitată).

5. Condiții de transport

Transportul este asigurat gratuit pe toată raza Municipiului București și contra cost în zona Ilfov. Taxa de transport pentru zona Ilfov poate varia în funcție de numărul de Km parcurși până la locația covoarelor, dar nu mai mică de 30 lei.
Livrarea covoarelor se face în condițiile stabilite de comun acord cu clientul sau reprezentantul clientului și nu poate fi făcută în mai puțin de 48 ore de la data de colectare a covoarelor. Cazurile de livrare a covoarelor spălate în mai puțin de 48 ore sunt considerate excepții și sunt purtătoare de costuri suplimentare respectiv taxă de urgență, în cuantum stabilit în funcție de zona de colectare, perioada zilei, etc.Termenul de livrare este de obicei 48 ore - 2 zile lucrătoare. Acest termen de livrare al covoarelor spălate se poate prelungi în funcție de zilele nelucrătoare stabilite prin lege. Termenul de livrare stabilit poate fi modificat de client prin aceleași metode de comunicare prin care se face și comanda. Adresa de livrare a covoarelor spălate se poate schimba cu condiția ca noua adresă de livrare să fie comunicată unui operator al Doby cu cel puțin 2 zile în avans față de ziua livrării covoarelor.Termenul de livrare se poate modifica și la inițiativa societății noastre în cazuri de forță majoră (imposibilitate livrare covoare, bază materială defectuoasă, defecțiuni utilaje, defecțiuni tehnice majore, vreme neprielnică, etc.)

6. Limita de răspundere

Doby oferă servicii de spălătorie covoare. Spălarea presupune folosirea de utilaje pe bază de apă si detergent profesional, spălarea fiind făcută mecanic. Clauze de spălare a covoarelor:Covoarele date spre spălare care nu posedă etichetă cu recomandări de întreținere ale firmei producătoare, se primesc pentru spălare numai pe riscul clientului
Covoarele date spre spălare care posedă etichetă cu recomandări de întreținere ale firmei producătoare în care se specifică altă metodă de întreținere decât spălarea cu apă și detergent, se primesc pentru spălare numai pe riscul clientului
Clientul are obligația de a transmite detalii necesare asupra stării fizice a covoarelor ce urmează a fi spălate printre care enumerăm: stadiul de degradare, deficiențe de orice tip, existența petelor precum și originea acestora, alte informații necesare procesării corecte a covoarelor predate spre spălare.
În cazul în care covoarele se deteriorează datorită unor vicii ascunse, defecțiuni provenite din insuficienta rezistență a urzelii, a festonului (cusătura de pe margine), a colorantilor sau a altor părți componente ale covorului, Doby Spălătorie Covoare nu răspunde pentru daunele cauzate. Covoarele se procesează cu acordul clientului.
Doby Spălătorie Covoare București se obligă:Să preia și să măsoare covoarele ce urmează a fi spălate
Să transmită un termen de livrare al covoarelor spălate
Să asigure clientului serviciile de spălare covoare la un standard calitativ corespunzător
Să ia în considerare și să înlăture deficiențele sesizate în scris sau verbal de către client sau reprezentanții legali ai clientului, dacă acestea sunt corect identificate
Informează în timp util clientul despre eventualele modificări survenite din motive neprevăzute care ar putea modifica termenul de livrare al covoarelor spălate
În ceea ce privește uzura covoarelor: ambele părți recunosc în principiu un grad de uzură de 20 % față de condiția inițială a covorului preluat în vederea spălarii.Prelucrarea datelor cu caracter personal


1. Sursele datelor cu caracter personal

Prezenta informare se aplică datelor cu caracter personal pe care Grupul Doby le colectează de la dumneavoastră prin metodele și sursele prezentate mai jos.Website-urile adresate consumatorilor operate de către Grupul Doby: doby.ro ; spalatoriecovoarebucuresti.com ; curatatoriecovoarebucuresti.com ; facebook.com/Doby9
Site-urile/aplicațiile mobile adresate consumatorilor operate de Doby sau în numele și pe seama Doby, cum ar fi aplicațiile pentru telefoane inteligente (smartphone).
Mesaje e-mail, mesaje text și alte mesaje electronice Interacțiunile prin intermediul comunicării electronice dintre dvs. și operatorii Doby Spălătorie Covoare București
Formulare de comandă Online înregistrarea pe bază de formular digital a datelor necesare plasării unei comenzi
Telefonic majoritatea datelor cu caracter personal au ca procedeu principal de colectare - metoda telefonică, atunci când se plasează comanda dumneavoastră


2. Datele cu caracter personal colectate

Informații personale de contact:Numele - se referă la numele și prenumele pe care se face comanda de servicii de spălătorie covoare
Adresa poștală - se referă la adresa de colectare și/sau livrare a covoarelor ce fac obiectul unei comenzi plasate prin oricare din metodele puse la dispoziție
Numar de telefon - fără un număr de telefon de contact nu am avea posibilitatea de confirma cu dumneavoastră disponibilitatea predării sau primirii covoarelor ce fac obiectul unei comenzi plasate
Adresa de email - în cazul în care comanda se plasează prin formularul Online, pentru a putea comunica disponibilitatea unei echipe a Doby Spălătorie Covoare București
Detalii facebook - atunci când comanda este plasată prin mesaj cu ajutorul aplicatiei facebook messenger
Informații referitoare la computer/dispozitivul mobilInformații referitoare la sistemul informatic sau la alt dispozitiv tehnologic pe care îl utilizați pentru accesarea unuia dintre Website-urile sau aplicațiile operate de Grupul Doby
Adresa protocolului internet (IP) utilizat pentru a vă conecta computerul sau dispozitivul mobil la internet
Tipul sistemului de operare și tipul browser-ului web
Informații referitoare la utilizarea website-urilor/comunicărilor
Link-urile pe care le accesați, paginile sau conținuturile pe care le vizualizați și pentru cât timp
Informații și statistici similare cu privire la interacțiunile dvs., cum ar fi timpul de reacție al conținuturilor, erorile de descărcare sau durata vizitelor pe anumite pagini
Informații captate prin utilizarea unor tehnologii automatizate, cum ar fi cele de tip cookie și semnalizatoare web, colectate pe baza înregistrărilor efectuate de terți în scopuri analitice și publicitare
Date sensibile cu Caracter PersonalNu urmărim să colectăm sau să prelucrăm în alt mod date sensibile cu caracter personal în cursul desfășurării normale a activității noastre. Acolo unde devine necesară prelucrarea datelor dvs. sensibile cu caracter personal, din orice motiv, ne vom baza pe consimțământul dvs. expres pentru orice prelucrare care este voluntară (de ex., în scopuri de marketing). În timpul unei interacțiuni cu un operator Doby, poate fi necesar să prelucrăm anumite date personale sensibile (cum ar fi starea de sănătate) pentru a putea răspunde în mod corespunzător solicitării dvs.; vă vom solicita consimțământul în acest scop și refuzul de a ne furniza aceste date poate conduce la imposibilitatea de a răspunde la solicitarea dvs.

3. Utilizarea datelor cu caracter personal

Pentru serviciile adresate clienților.
Utilizăm Datele dvs. cu Caracter Personal în scopul serviciilor adresate clienților, inclusiv pentru a răspunde la solicitările dvs. În mod normal, aceasta necesită utilizarea anumitor informații personale de contact și informații referitoare la motivul pentru care adresați solicitarea (de ex., stadiul comenzii, probleme tehnice, întrebări/reclamații cu privire la serviciile Doby, întrebări de ordin general etc.).Pentru onorarea comenzilor. Utilizăm Datele dvs. cu Caracter Personal pentru prelucrarea și livrarea comenzilor dvs., pentru a vă informa cu privire la stadiul comenzii dvs., pentru a corecta adresa sau alte date necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

4. Divulgarea și securitatea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu Caracter Personal nu se divulgă nici unor tipuri de terțe persoane sau entități. Personalul selectat din cadrul Grupului Doby li se permite accesul la și utilizarea Datelor dvs. cu Caracter Personal în numele și pe seama Doby numai în legătură cu sarcinile specifice pe care acestora li s-a solicitat să le îndeplinească, în baza instrucțiunilor clare și specificate în fișa postului, și li se impune să mențină confidențialitatea și securitatea Datelor dvs. cu Caracter Personal.Doby se face responsabilă de securitatea datelor dvs. Manipularea datelor cu caracter personal este în deplină conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv cu Politica generală de confidențialitate (GDPR). Toate datele cu caracter personal în formă electronică sunt stocate în baze de date și sisteme accesibile numai persoanelor care au nevoie să dispună direct de aceste date cu caracter personal în scopurile specificate în această informare și numai în măsura în care acest lucru este necesar. Accesul la aceste date personale este protejat printr-o parolă și un firewall. Securitatea datelor personale este testată în mod regulat de Doby și îmbunătățită continuu pentru protecția lor.Grupul Doby a implementat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate (atât în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât şi în cel al prelucrării în sine) pentru a îndeplini cerințele GDPR şi a proteja drepturile persoanelor vizate, în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării generat în special, în mod accidental sau ilegal, de divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal.

5. Drepturile Dumneavoastră

Informații referitoare la datele dvs. cu caracter personal, ce au fost prelucrate de Grupul Doby
Informațiile generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în această informare
Accesul la datele pe care le-ați furnizat către Doby în timpul înregistrării și derulării comenzii
Corectarea datelor cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete.
Ștergerea datelor cu caracter personal (așa-numitul drept de a fi uitat) sau prelucrarea limitată a acestora, în cazul în care acestea nu mai sunt necesare în aceste scopuri sau dacă Grupul Doby nu mai are un motiv legitim de a procesa date cu caracter personal, inclusiv în cazurile în care nu sunteți de acord cu prelucrarea ulterioară.
Aveți dreptul de a accesa, analiza și solicita copii fizice sau electronice ale informațiilor deținute de Grupul Doby cu privire la persoana dvs.
Aceste drepturi pot fi exercitate transmițându-ne un mesaj e-mail la contact@doby.ro sau scriindu-ne la Doby System C&C Șos. Giurgiului, Nr. 258A, Sector 4, București.Politica de Cookie-uri


1. Informatii despre "Cookies"

Informaţiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoştinţa utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea "cookie"-urilor utilizate de site-urile spalatoriecovoarebucuresti.com, doby.ro, spalatoriecovoarebucuresti.com. De asemenea, sunt prezente și câteva linkuri utile legate de acest subiect. Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor fac acest lucru.

2. Ce se înțelege prin cookie ?

Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului, dar vă poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcţioneze corespunzător. Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal. În plus, ţinem sub control datele referitoare la preferinţele dumneavoastră de navigare. Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.
Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur și simplu "cookie" ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Există 2 categorii mari de cookie-uri:
Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogarii pe un cont de webmail sau pe rețelele de socializare).
Cookieuri Persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de 'third party cookies' (cookieuri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

3. Mai multe informații despre cookies

Care sunt avantajele cookie-urilor?
Un cookie conține informații care fac legătura între utilizatori și un anume website. Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență placută de navigare și susțin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.
Care este durata de viață a unui cookie?
Durata de viață a unui cookie poate fi diferită, în funcție de scopul pentru care este plasat. Există cookie-uri folosite exclusiv pentru o singură sesiune – acestea nu mai sunt reținute după ce utilizatorul iese de pe website. Cookie-uri permanente – sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website, însă pot fi șterse oricând de utilizator.
Ce sunt cookie-urile plasate de terti?
Anumite părți de conținut de pe anumite site-uri pot fi plasate pe website-ul accesat, de către terțe părți prin intermediul bannerelor, boxurilor sau linkurilor – iar toate aceste instrumente pot conține cookie-uri. Ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv, iar furnizorii terți se supun legilor în vigoare și politicilor de confidențialitate ale detinătorului site-ului.
Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:Cookie-uri de performanță a site-ului
Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
Cookie-uri pentru geotargetting
Cookie-uri de înregistrare
Cookie-uri pentru publicitate
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
Aceste cookie-uri pot proveni de la terți.Cookie-uri de performanță Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Spre exemplu: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.
Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă sunteți înregistrat putem știi, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidentialității și prevederilor din Termeni și Condiții, Politica de confidențialitate precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.
Cookie-uri pentru geotargetting Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când sunteți pe pagina noastră în limba română sau în altă limbă primiți aceeași reclamă.
Cookie-uri pentru înregistrare Atunci când vă înregistrați pe acest site, generăm un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat "pastreaza-mă înregistrat", acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.
Cookie-uri pentru publicitate Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și ce durată de timp a trecut de când ați văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri se folosesc și pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentu o mai bună targetare a publicității, pentru a arăta de exemplu reclame despre vacanțe, dacă utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacanțe. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setăm cookie-uri anonime și prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a vă recunoaște ca vizitator al acelui site dacă ulterior veți vizita site-ul nostru, vă vom putea livra publicitatea bazată pe această informație.
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate O mare parte din publicitatea pe care o găsiți pe acest site aparține terțelor părți. Unele dintre aceste părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeași reclamă. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terțe părți pot fi folosite pentru a vă arăta publicitatea targetată și pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea dvs. pe acest site.
Alte cookie-uri ale terțelor părți Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații, sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site. De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea socială vă înregistra activitatea dumneavoastră.
Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături).
De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de întrebuințări importante ale cookieurilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă (ex: afișarea rezultatelor căutărilor în limba Română).
Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.
Securitate și probleme legate de confidențialitate
Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăti de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri
Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.
Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.
Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Facebook și altele. Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji însă cu ajutorul cookieurilor:
Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dvs. al securității utilizării cookie-urilor. Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singură persoana care utilizează computerul, puteți seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces. Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookieuri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare. Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware. Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.
Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online. Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în "opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browserului tău.